• Plzeňská 1270/97, Praha 5
 • info@digitec.cz
 • HOTLINE 24/7 +420 724 102 416
Benefits
Výhody vzdálené správy

Díky našemu monitorovacímu systému odpadá hlavní nevýhoda klasické vzdálené správy databází a tou je pouze reaktivní monitoring. Náš monitorovací systém umožní vzdáleně monitorovat databáze stejně kvalitně jako to zvládnou klasické lokální nástroje.

Společnosti, které používají databáze Oracle a uvědomují si důležitost uložených dat, vždy potřebují nějakého administrátora, který by databázi monitoroval a spravoval. Kvalitní databázový administrátor, kterému můžete svěřit důležitá data, si vždy nechá kvalitně zaplatit a navíc není lehké takového administrátora najít. Také je potřeba kvůli zastupitelnosti aby administrátoři byli dva. Pokud ale spravují řádově jen jednotky databází, tak jsou pravděpodobně značně nevytíženi. Vzdálená správa těchto databází je cesta ke značným finančním úsporám a často i ke zlepšení kvality administrátorských služeb.

Výhody

 • Proaktivní monitoring - automatické odhalení blížících se incidentů ještě než ovlivní uživatele
 • Rychlá detekce chyb i odezva na případné incidenty
 • Převzetí kompletní zodpovědnosti za databázi
 • Značné finanční úspory za vlastní databázové administrátory
 • Možnost vygenerovat si aktuální dokumentaci k databázi
 • Možnost zvolit si úroveň služby podle Vašich požadavků (režim 24x7 / 8x5, garantovaná reakční doba, ...)
 • Profesionální tým zkušených databázových administrátorů, který se bude starat o Vaše databáze
 • Přístup do monitorovacího systému pro kontrolu a přehled nad stavem databáze
 • Nahlášení incidentů i požadavků do systému a následné sledování průběhu řešení
 • Většina získaných informací o databázi zůstáva v monitorovacím systému pro pozdější porovnání růstu a budoucí plánování HW zdrojů
 • Fixní měsíční sazba za správu databází - bez ohledu na počet incidentů a délku jejich řešení
 • Zůstává stále možnost využít databázové administrátory na jakékoliv další aktivity (migrace, upgrady, vývoj, ...)
 • Snadné napojení na náš monitorovací systém - minimální nároky ze strany zákazníka
napište nám
Máte zájem
o tuto službu?

Rádi Vám připravíme nabídku a spočítáme potenciální úsporu.

Kolik administrátorů je potřeba na správu deseti firemních databází? Dva, aby se mohli zastupovat. Na správu jedné databáze jsou potřeba také dva.

Překvapuje nás, kolik firem svěřuje své klíčové databáze lidem, kteří se na těch systémech správu databáze teprve učí.

Naši administrátoři spravovali již přes 1500 databází!

Databázový administrátor je zodpovědný za hodně oblastí. Většina firem ale nepotřebuje pokrýt všechny tyto oblasti a stejně musí platit DBA na full time.

Nevíte co se děje s vaší databázi? My Vám to zjistíme.

Nikdo si neumí plně představit jak cenná data má, dokud o ně nepřijde.